Plaža na Topoljskom Dunavcu u Dražu 

Plaža na Topoljskom Dunavcu u Dražu 

Revitalizacija i opremanje plaže javnom turističkom infrastrukturom na Topoljskom Dunavcu u Dražu
Postojeća plaža je proširena, izvršeno je strojno uklanjanje trske i mulja u granicama nove plaže, strojno uklanjanje niskog raslinja uz pokos visoke obale, vađenje panjeva i uklanjanje stabala, nabava, dovoz, nasipavanje i razastiranje pijeska na prostoru buduće plaže, uređenje pokosa visoke obale i prostora koji će se opremiti javnom turističkom infrastrukturom. Ukupna dužina plaže iznosi 150,00 m.
Izrađen je mol dužine 22,00 m i širine 3,00 m, drvena nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 4,25 x 3,50 m i most dužine 86,00 m i širine 1,20 m.

Završetak radova: lipanj 2017. godine

Klijent

Općina Draž

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Završeno