Osnovni podaci

Društvo: Odvodnja dioničko društvo za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Darda

Skraćeni naziv društva: Odvodnja d.d. Darda

OIB: 22880061995

MBS: 030037532

Registarski sud: Trgovački sud u Osijeku

Sjedište: Darda, Sv. Ivana Krstitelja 115

Pravni oblik: dioničko društvo

Temeljni kapital Društva iznosi: 392.480,00€

Broj izdanih dionica: 9.812 dionica, svaka nominalne vrijednosti 40,00€

IBAN: HR16 2340 0091 1000 11175, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.
IBAN: HR93 2360 0001 1029 1362 5, otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Igor Biglbauer, dipl.ing.građ. - član uprave, direktor