Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Južne Baranje

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Južne Baranje

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Južne Baranje
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Južne Baranje;
kanalizacijska mreža u naselju Kopačevo i spojni cjevovod
Kopačevo-Bilje; pomoćna crpna stanica (prihvatno okno).

Završetak radova: listopad 2020. godine

Klijent

Vodoopskrba d.o.o.

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Završeno