IZGRADNJA VODOMJERNIH POSTAJA

IZGRADNJA VODOMJERNIH POSTAJA

Klijent: Hrvatske vode

Kategorija: Izgradnja, Aktivni

Tehnički opis: Radovi obuhvaćaju izgradnju vodomjernih postaja – pet čeličnih stupova za solarni panel i ormarić s mjernim instrumentom.

Područje zahvata nalazi se na pet lokacija unutar parka prirode Kopački rit. Lokacije vodomjernih postaja su:

  • Lokacija 1: Vemeljski dunavac – Ulaz
  • Lokacija 2: Vemeljski dunavac Tikveš – Kompa
  • Lokacija 3: Vemeljski dunavac – Nađhat Fok
  • Lokacija 4: Hulovski kanal – Ušće u rijeku Duna
  • Lokacija 5: Renovski kanal – Ušće u rijeku Dravu

 

Ugovorni rok: 25.05.2022. godine (7 mjeseci od sklapanja ugovora)

Datum

30 Ožujak 2022

Kategorija

Projekti