Izgradnja komunalne infrastrukture u gradu Valpovu

Izgradnja komunalne infrastrukture u gradu Valpovu

Izgradnja komunalne infrastrukture područja uz Osječku ulicu i u uličnim koridorima stambene zone uz Reljkovićevu ulicu u gradu Valpovu
Izgradnja dijela sanitarno-fekalne kanalizacije grada Valpova a sastoji se od crpne stanice CS-''FK11'' te pripadajućeg tlačnog cjevovoda T.V.-1 u
duljini 128,00m. Pomoću crpne stanice i tlačnog cjevovoda dužine 128,00m sakupljene sanitarno-fekalne vode te oborinske vode iz cestovnih slivnika, transportirati će se u postojeće priključno okno PO1. Priključno okno je spojeno na kolektor mješovite odvodnje u Reljkovićevoj ulici.

Završetak radove: studeni 2017. godine

Klijent

Dvorac d.o.o., Valpovo

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Završeno