Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj

Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj

Radovima su obuhvaćane tri lokacije izgradnje vodnih građevina područja Gaj u svrhu spajanja postojećih kanala. Radovi uključuju:

  • Izgradnju cijevnog propusta ispod državne ceste D7
  • Izgradnju sifonskog propusta ispod kanala Borza
  • Izgradnju cijevnog propusta kanala Remetin

Cilj projekta je osigurati odvodnju područja za vrijeme intenzivnih oborina i stanja visoke podzemne vode kada dolazi do izlijevanja oborinskih kanala na lokaciji farme Belje d.d. te okolnim kanalima ravničarskog platoa.

Zahvatom spajanja postojećih kanala osigurala bi se odvodnja kritičnog područja oko farme koja je na nizinskom platou sa zapadne strane državne ceste D7, poljoprivrednog zemljišta istočno od državne ceste, koje je također ravničarskog obilježja, sa kanalom Remetin kao većim recipijentom.

Sve tri lokacije zahvata su na granici tj. spoju Karašičke aluvijalne nizine i višeg terena.

 

Ugovorni rok: 31.03.2022. godine

Klijent

Hrvatske vode

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Aktivni