Izgradnja sustava navodnjavanja Puškaš

Izgradnja sustava navodnjavanja Puškaš

Ugovorni rok: 16.11.2022. godine (18 mjeseci od sklapanja ugovora) Tehnički opis: Radovima je obuhvaćena izgradnja 11 novih ustava sa odgovarajućim propustima na kanalskoj mreži melioracijskog sustava Puškaš. Voda se zahvaća iz akumulacije Topoljskog Dunavca te se postojećom CS Puškaš potiskuje u kanal Puškaš te dalje u kanalsku mrežu upušta preko ustava i propusta.

Kanalska mreža pruža se okomito se na lijevu i desnu stranu od kanala Puškaš duž površina koje se navodnjavaju.

Na četiri kanal lijevo i četiri kanala desno planirane su ustave i propusti. 
Ovim projektom predviđa se i uređenje kanalske mreže čišćenjem pokosa od obalnog raslinja te izmuljenjem i produbljenjem kanala na projektiranu niveletu.

Klijent: Hrvatske vode
Ugovorni partneri: Hidrogradnja d.o.o.; SOKOL d.o.o.

Klijent

Hrvatske vode

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Aktivni