Ugovor o nabavi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području

Ugovor o nabavi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području

Ugovor o nabavi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 16: područje malog sliva Baranja osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava za 2021. godinu

Datum

09 Prosinac 2021

Kategorija

Održavanje, Aktivni