Izgradnja vodnih građevina nasipa Sv.Đurađ-Viljevo

Izgradnja vodnih građevina nasipa Sv.Đurađ-Viljevo

Radovima su obuhvaćene dvije lokacije izgradnje obrambenih nasipa u svrhu zaštite od visokih voda rijeke Drave. Obrambeni nasipi nalaze se u ravnini rkm 72+000 rijeke Drave. Radovi uključuju:

  • Izgradnju nasipa Panjik I sa pripadajućim cijevnim propustom i ustavom
  • Izgradnju nasipa Panjik II

Cilj projekta je osigurati zaštitu naseljenog područja naselja Sveti Đurađ, okolnih poljoprivrednih površina te državne ceste D34 (Slatina – Osijek), a ujedno osigurati protok vode vodotoka Čakovac I kroz budući nasip Panjik I.

 

Ugovorni partneri: V.I. GALIĆ d.o.o.

Ugovorni rok: 11.11.2022. godine (36 mjeseci od sklapanja ugovora)

 

Klijent

Hrvstake vode

Datum

10 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Aktivni