Aglomeracija Beli Manastir

Aglomeracija Beli Manastir

Radovi obuhvaćaju četiri komponente.

Komponenta A: Izgradnja sustava odvodnje u naselju Branjin vrh, radovi uključuju:

  • Kanalizacijski gravitacijski kolektori u duljini 9.809,00 m
  • Kanalizacijski tlačni cjevovodi u duljini 1.974,20 m
  • Crpne stanice (CS1, CS2, CS3 i CS4)

Komponenta B: Izgradnja sustava odvodnje u naselju Šumarina

Komponenta C: Izgradnja sustava odvodnje u naselju Šećerana, radovi uključuju:

  • Kanalizacijski gravitacijski kolektori u duljini 3.325,00 m
  • Kanalizacijski tlačni cjevovodi u duljini 209,50 m
  • Crpne stanice (CS1 i CS2)

Komponenta D: Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Osječka i Popovačka u Belom Manastiru, radovi uključuju:

  • Kanalizacijski gravitacijski kolektori u duljini 1.227,90 m
  • Kanalizacijski tlačni cjevovodi u duljini 294,00 m
  • Crpna stanica (CS)

 

Ugovorni partneri: SOKOL d.o.o.; Karašica-Vučica d.d.; GRAVIA d.o.o.; OSIJEK - KOTEKS d.d.

Ugovorni rok: 780 dana od sklapanja ugovora

Klijent

Baranjski vodovod d.o.o.

Datum

09 Prosinac 2021

Kategorija

Izgradnja, Aktivni